Presentaties

Naast DE presentatie Iedereen Dementiewijs zijn er nog twee standaard presentaties: Wegwijs in Dementie en De Wondere Wereld van Dementie (zie hieronder). Daarnaast zijn er presentaties mogelijk die geheel zijn gericht op een speciek onderwerp zoals Coherentiezorg™ of gericht op uw specifieke vraag of behoefte. Stuur voor uw aanvraag een e-mail naar dementiewijs@gmail.com. Zie al onze contactgegevens HIER.

Alle presentaties worden gegeven door Paul Jansen PhD:

 

Presentatie: Wegwijs in Dementie

De presentatie/lezing waar iedereen dementiewijzer van wordt. Glashelder. Neemt de toenemende dementie-verwardheid weg: iedereen weet weer wat dementie echt is. En wat het betekent om dementie te hebben. Of iemand te kennen die dementie heeft. En hoe daarmee om te gaan. Als geen ander kan Paul Jansen kennis over dementie op een toegankelijke, eenvoudige manier overbrengen. En zo de toenemende verwarring over dementie oplossen.

De op uw invalshoek en doelgroep afgestemde presentatie Wegwijs in Dementie maakt alle onmisbare basiskennis voor iedereen bereikbaar, afgestemd op elk nivo: van mantelzorger tot verpleeghuisarts, van psycholoog tot alfahulp en van vrijwilliger tot wijkverpleegkundige en iedereen bij (thuis)zorg- en verpleeginstellingen,  belangenverenigingen, gemeenten, dagbesteding e.d.

 

 

 Boek nu!

 

 

_____________________________________________________

Presentatie: de Wondere Wereld van Dementie

Met enthousiaste instemming van Anneke van der Plaats geeft Paul Jansen zijn presentatie over ‘de acht inzichten‘ vanuit De Wondere Wereld van Dementie. Zeer gewaardeerd door mantelzorgers, zorgprofessionals en ook artsen en bestuurders. “Wanneer mensen de werking van het brein bij dementie begrijpen kunnen zij zelf praktische oplossingen bedenken om mensen met dementie welzijn te laten ervaren.” De oorspronkelijke inhoud uit 2008 is door Anneke van der Plaats en Paul Jansen samen bijgewerkt naar de nieuwste inzichten en kennis tot ‘De Wondere Wereld van Dementie Twee-Punt-Nul‘ zoals Anneke het noemde. Het Dementiewijs gedachtegoed van Paul Jansen is ook geïntegreerd.

De presentatie ‘De Wondere Wereld van Dementie’ biedt een blik op oorzaken van als ‘moeilijk’ ervaren gedrag dat mensen met dementie kunnen vertonen en geeft praktische handvatten voor het voorkomen daarvan. Zelfs professionals die al jaren werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie ervaren deze inzichten in deze presentatie als ware eyeopeners.

Paul Jansen was ruim vijf jaar land de persoonlijk steun-en-toeverlaat van Dr. Anneke van der Plaats tot zij definitief stopte met haar werk eind 2017. Zijn presentatie van De Wondere wereld van Dementie 2.0 is zeer gestructureerd en compleet en sluit aan op de brede behoefte om kennis te vertalen naar toepassing in de praktijk van alledag.

Waarom en voor wie

De lezing ‘De wondere wereld van dementie’ is mede gebaseerd op het gedachtegoed van dr. Anneke van der Plaats over haar oorspronkelijke inzichten vanuit de ‘hersenkunde’ en is meer dan ooit relevant voor iedereen die privé of via haar/zijn werk in aanraking komt met mensen met dementie. Wanneer mensen de werking van het brein bij dementie begrijpen, kunnen zij zelf praktische oplossingen bedenken om mensen met dementie een gevoel van welzijn te geven. Vaak wordt dan ook de zorg niet meer als een enorme last ervaren en kan men de persoon met dementie veel langer thuis verzorgen. Een belangrijk inzicht is dat mensen met dementie afhankelijk(er) worden van alles in hun omgeving. Na de lezing gaat het publiek naar huis met een aantal praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn.

De lezing is zeer verhelderend en interactief.

Dr. Anneke van der Plaats was als verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur een voorloper in het begeleiden van mensen met dementie. Zij geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van beschadigde hersenen bij ouderen. Haar boeken zijn zeer populair. Velen ervaren de inzichten die zij deelt als een ware ‘eye-opener’.

Anneke van der Plaats bestudeerde het ontstaan van gedrag bij hersenpatiënten vanuit de ‘hersenkunde’. De vorm van omgevingszorg die door haar op basis daarvan ontwikkeld is vermindert onbegrepen gedrag en biedt houvast voor mantelzorgers en zorgverleners. Dit, in combinatie met een geschikte fysieke omgeving, zorgt ervoor dat een persoon met dementie beter kan functioneren en tot veel meer in staat blijkt dan gedacht.

Op eenvoudige wijze wordt in de lezing duidelijk gemaakt hoe de hersenen werken. Het gaat dan zowel om “gezonde” hersenen als om de hersenen van mensen met dementie. Op basis daarvan leert men het gedrag van mensen met geheugenproblemen te begrijpen. Op een hele toegankelijke, praktische en humorvolle wijze worden de inzichten vanuit de ‘hersenkunde’ over hoe het brein werkt gedeeld.

Het wordt invoelbaar waarom mensen met dementie afhankelijk(er) worden van alles in hun leefomgeving en hoe zij die ervaren. U gaat begrijpen wat u zelf kunt doen om een gunstige woon-leefomgeving te creëren die ‘dementiewijs‘ is. Paul Jansen legt uit wat dit betekent voor coherentiezorg. U gaat naar huis met een aantal praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk van wonen, leven en vooral welzijn.

Praktische informatie

De lezing kan een onderdeel zijn van een Alzheimer café, een congres, een symposium, een workshop, een voorlichtingsbijeenkomst e.d. De tijdsduur wordt in overleg bepaald. U kunt ook aangeven wat eventuele wensen m.b.t. specifieke aandachtspunten zijn.

De presentatie wordt doorgaans gegeven vanuit de Anneke van der Plaats Foundation dus neem contact op met de Foundation voor uw eigen presentatie Boek nu!