Missie

Ik geloof dat, door de moed te hebben bewuste keuzes te maken die leiden tot het verbeteren van de levensomstandigheden van oudere mensen en van mensen met dementie, het welzijn van alle betrokkenen wordt vergroot, niet bij toeval maar met opzet. 

Paul Jansen werkt vanuit Dementiewijs concreet aan deze missie o.a. door:

 1. de overdracht van de juiste kennis met betrekking tot dementie aan de
  juiste mensen om zo mensen én organisaties in de voor hen relevante
  context ‘kundig’ en wijs te kunnen laten omgaan met mensen met
  dementie, met alle omstandigheden daar omheen en met alle gevolgen
  daarvan;
 2. het geven van lezingen, cursussen, praktijkadvies en begeleiding aan mensen en
  organisaties die op enige wijze betrokken zijn bij dementie;
 3. het op elke mogelijke manier stimuleren, coachen en beoordelen van dementiewijs
  gedrag van mensen en organisaties en het bieden van dementiewijze diensten en
  producten.

Dementiewijs doet dat voor alle mensen die te maken heeft met mensen met dementie.

 • Bestuursleden en/of Managers van Verpleeghuis, Ziekenhuis en Thuiszorg Organisatie
 • Professionele PG Zorgverleners in de intramurale gezondheidszorg
 • Zorgmedewerkers in de extramurale (thuis)zorg
 • Maatschappelijk werkers
 • Wijkverpleegkundigen
 • Ambtenaren belast met Zorg en Ondersteuning / WMO bij Provincie en Gemeente
 • Familie, mantelzorgers en vrijwilligers
 • Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

Sinds 2017 onderschrijft Dementiewijs het plan ‘voor de wereld’ van de WHO (de Wereld Gezondheidsorganisatie) en doet er alles aan om aan deze doelstellingen bij te dragen:

ACTIEPLAN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID ALS REACTIE OP DEMENTIE voor 2017-2025 is een wereld waarin dementie is voorkomen PLUS mensen met dementie en hun verzorgers goed leven en de zorg en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben om hun potentieel met waardigheid, respect, autonomie en gelijkwaardigheid te vervullen

De 7 Principes:

 1. Mensenrechten van mensen met dementie.
 2. Versterken en betrekken van mensen met dementie en hun verzorgers.
 3. Op bewijs gebaseerde toepassing van dementie risicovermindering en zorg.
 4. Multisectorale samenwerking in reactie vanuit volksgezondheids op dementie.
 5. Universele dekking gezondheidszorg en sociale zorg voor dementie.
 6. Gelijkwaardigheid.
 7. Passende aandacht voor preventie, genezing en verzorging van dementie.