Masterclass

Dementiewijs in één dag.

Het beste alternatief voor een tijdrovende en kostbare meerdaagse opleiding is de inmiddels bekende Masterclass Dementiewijs in één dag. Bedoeld voor iedereen die in de zorg werkt en met ouderen met dementie te maken heeft of krijgt. Zowel de theoretisch als de praktisch aangelegde en opgeleide mensen worden dementiewijs in één dag.

Tijdens deze studiedag wordt ‘de mens’ in de dualistische wetenschappelijke context van de cognitiewetenschap geplaatst, inclusief antropologie*. Uit deze context volgt het complete mensbeeld waar zowel religieuzen, humanisten als wetenschappers zich in herkennen en positief mee aan de slag kunnen met begrip en menselijke zorg voor ouderen met dementie. Zie hierover de blog De Wondere Wereld van de Mens.

De Masterclass Dementiewijs in één dag is begin 2019 weer geheel bijgewerkt en biedt op een gestructureerde manier zowel de juiste als de complete kennis en informatie  over dementie waaronder:

  • Totum Hominem: De Hele mens.
  • Wat dementie wel is en wat het niet is.
  • Stress: de belangrijkste factor in welzijn, zeker bij dementie.
  • Dementie preventie.
  • Omgaan met dementie.
  • Coherentiezorg (bij dementie).

Deze Studiedag is de ultieme Wegwijzer in Dementie en maakt uw hele groep deelnemers in één dag DementiewijsOok worden de deelnemers geïnspireerd tot ‘de hoogste vorm van competentie‘ in de zorg voor langdurig zieke ouderen, namelijk creativiteit, juist als het om de zorg voor mensen met dementie gaat. 

Boek Dementiewijs

Deze studiedag is onverminderd gericht op het empowerment van medewerkers om stress te vermijden en daardoor het welzijn van bewoners en van henzelf te verhogen met als resultaten: minder zorgbehoefte van  bewoners en minder werkdruk en ziekte-uitval bij medewerkers. Ook is het begrip coherentiezorg een sleutelbegrip in deze Masterclass. Wat helaas veel mensen hebben gemist is dat ‘de relatie tussen stress en de omgeving‘ de volledige breedte en diepte van alles buiten de (dualistische) mens omvat. Inclusief zijn interactie daarmee. Deze Masterclass sluit volledig aan op de beste benadering van chronisch zieke mensen in de geriatrie. Uiteraard is het standaardwerk over dementie, “Dementiewijs – de waarheid over dementie” ook het passende naslagwerk voor de deelnemers aan de Masterclass. 

De Masterclass in één dag Dementiewijs wordt gegeven door dr. Paul Jansen. Zie de praktische folder Masterclass Dementiewijs 2.0.

Boek nu! uw Masterclass.

___________________

* “dat is de wetenschap die zich met de mens bezighoudt, is met goede reden verdeeld in anatomie, die het lichaam en de delen daarvan beschouwd, en psychologie, die over de ziel spreekt.” (1647)

Masrerclass logo: ©Rebecca Garza-Bortman via Wikimedia Commons