Paul Jansen

Als Wegwijzer in Dementie is HR Specialist Paul Jansen bezig om zoveel mogelijk mensen, van leek tot professional, dementiewijs maken. Dat doet Paul door middel van presentaties, bijdragen aan opleidingen, adviseren en praktische tips, in Nederland en China. Alles vanuit een positieve visie op ‘de hele mens’. En Paul is de schrijver van hèt naslagwerk over dementie: Dementiewijs – de waarheid over dementie.

Paul Jansen werkte vanuit zijn gerontologische kennis en zijn deskundigheid in HR- en Organisatieontwikkeling o.a. ruim zes jaar (tot 2018) samen met Anneke van der Plaats als haar wetenschappelijk en vakinhoudelijk adviseur en als hoofddocent hersenkunde en omgevingszorg.

Paul Jansen, de Wegwijzer in Dementie

Paul Jansen valt ook positief op met zijn focus op welzijn en ‘positieve gezondheid’ en zijn geïnspireerde missie voor dementie preventie zoals die in het buitenland veel meer in aandacht en praktijk succesvol is. Zijn talent en visie worden ook herkent in het buitenland, met name in China. Daar is hij regelmatig te gast om bij te staan in het praktisch realiseren van initiatieven in de zorg voor senioren in Peking. En voor lezingen over innovatieve onderwerpen die senioren met en zonder dementie betreffen en voor colleges aan de Universiteit van Beijing.

Paul is origineel, filosofisch, anders denkend, verrassend en soms provocerend. Zet ons allemaal aan tot het kritisch beschouwen van de lang gebruikte of gangbare concepten in onze samenleving. (2016, Anneke van der Plaats)

Paul Jansen is Purple Angel Ambassador in Nederland.

  • wij geloven dat mensen met dementie recht hebben op een goede kwaliteit van leven en om zelfstandig te blijven binnen hun lokale gemeenschap;
  • wij geloven dat mensen met dementie het recht hebben om een goed leven te leiden, betrokken bij en bijdragend aan hun plaatselijke gemeenschappen, voor zo lang als zij dat willen;
  • wij zullen negatieve houdingen aanpakken en bewustzijn van, en inzicht in, dementie verhogen.

Voor meer informatie over Paul Jansen zie zijn website.