Coherentiezorg™

Coherentiezorg™ staat voor het op een bewuste manier zorgen voor maximale coherentie: situatie waarin de samenhang tussen lichaam, ziel en levensomstandigheden klopt. Coherentie is belangrijk voor ieder individueel persoon en het is zeker bepalend voor het welzijn van mensen met dementie.

Coherentiezorg is gebaseerd op het Totum Hominem model*, het theoretisch wetenschappelijk model van de hele mens; van elke volledige persoon. En daaraan gekoppeld qualia, de kwalitatieve eigenschappen van de persoonlijke waarneming ofwel beleving.

Coherentiezorg™ gaat dus uit van de hele mens en die bestaat uit zowel lichaam als ziel als persoonlijke levensomstandigheden. En op de wetenschappelijke theorie dat de drie-eenheid van elke volledige persoon een gevolg is van de voortdurende invloed van elk van deze drie elementen op elkaar. De individuele mens is meer dan de ‘optelling’ van deze drie elementen en daarmee is het Totum Hominum model een holostische benadering van de mens, en is coherentiezorg™ een holistische benadering van het zorgen voor samenhang tussen soma, psyche en milieu om tot een therapeutische inrichting van alle levensomstandigheden te komen, coherent met de andere aspecten van de individuele persoon. Met als resultaat een positieve beleving van welzijn, in het bijzonder gericht op een positieve beleving van welzijn van mensen met dementie.

Uiteraard is Coherentiezorg™ onderdeel van de Masterclass. Ook een lezing/presentatie over Coherentiezorg™ en/of een workshop Coherentiezorg™ behoren tot de mogelijkheden.

______________________________________________

* Totum Hominem model ©2019 Dr. Paul Jansen MBA