De vuurtoren hierboven staat voor Dementiewijs als baken voor de juiste kennis en informatie over dementie. Dementiewijs staat voor genuanceerde, eerlijke en vooral ook praktische informatie over dementie, de zorg bij dementie en alles daar omheen. Achter Dementiewijs staat Paul Jansen. Als Wegwijzer in Dementie is zijn missie iedereen, van leek tot professional, dementiewijs maken. Dat doet Paul op aanvraag en naast zijn gewone werk als Specialist HR- & Organisatie Ontwikkeling door middel van advies, presentaties, workshops en de masterclass, in Nederland en in China. Alles vanuit een positieve visie op ‘de hele mens’. Paul Jansen is ook auteur van hèt naslagwerk over dementie: Dementiewijs – de waarheid over dementie.

Wij strijden om dementie te bevrijden van de vrees voor het onbekende en om de verliezen bij dementie te minimaliseren. Dementiewijs heeft een wetenschappelijk onderbouwd, praktisch en begrijpelijk verklaringsmodel voor het ontstaan van de beleving en het gedrag van mensen met een cognitieve stoornis of dementie. Onbekendheid met de oorsprong en de betekenis van die beleving en van dat gedrag leidt tot angst en onmacht, bij alle betrokkenen. De kennis vanuit Dementiewijs, en de methodische toepassing daarvan, geeft iedereen meer rust en vertrouwen en biedt de gelegenheid om tot wederzijds begrepen beleving en gedrag te komen. Wij helpen mensen met dementie en de mensen in hun omgeving elkaar (weer) te ontmoeten op basis van empathie. Zo vermindert het gevoel van ‘overleven’ en ontstaat meer rust, welzijn en samen-leven, voor alle betrokkenen!
~Paul Jansen