Heilzame Dementie Omgeving

De Heilzame Dementie Omgeving is het resultaat van coherentiezorg™.

Elke Heilzame Dementie Omgeving omvat naast #1 bouw en inrichting dus ook en vooral #2 hoe alles in die omgeving gedaan wordt, #3 waarmee de mensen zelf bezig zijn en #4 onze omgang en communicatie met hen. En uiteindelijk hoe dat bij elkaar wordt ervaren en beleefd door mensen met dementie.

Het zorganiseren van een Heilzame (therapeutische) Dementie Omgeving is altijd een proces van creativiteit in plaats van standaard systemen en protocollen.

Prof. Lex Cools†

Cora van der Kooij†

Elke Heilzame Dementie Omgeving doet recht aan het oorspronkelijk gedachtegoed van Prof. Lex Cools c.s. over omgevingszorg en aan het oorspronkelijke gedachtegoed van dr. Cora van der Kooij over belevingsgerichte zorg, terwijl daarin door dr. Paul Jansen de nieuwste inzichten en ontwikkelingen vanuit de cognitiewetenschap zijn geïntegreerd. De Heilzame Dementie Omgeving gaan dus wel een paar stappen verder en is daarom de onderscheidende naam waaronder dr. Paul Jansen de volgende stap in de zorg voor het welzijn van mensen met dementie onderbouwt, uitlegt en overdraagt maar vooral als resultaat benoemt.

De Heilzame Dementie Omgeving is dementiewijs en dus dementievriendelijk.

_________________________________________________________

Machteld Huber

*In 2009 organiseerde ZonMw op initiatief van Machteld Huber een conferentie met 38 internationale deskundigen. Zij stelden een nieuwe definitie van gezondheid voor: ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Deze relationele en dynamische omschrijving biedt een alternatief voor de statische definitie van de WHO. Uit deze definitie is de ontwikkeling van Positieve Gezondheid ontstaan.